is toegevoegd aan uw favorieten.

Grondbeginselen van het teekenen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mes, want geen afzonderlijke lijnen mogen zichtbaar blijven. Hoe zorgvuldiger en fijner ge de kleine leemten en gaatjes invult, des te beter. Ge zult er verder mee komen, drie a vier velden goed te hebben geschaduwd, dan een groot getal, dat hier en daar te wenschen laat. Mochten al eenige plaatsen te donker zijn uitgevallen, dan kuilt ge voorzichtig met het pennemes dit verbeteren. Bij uw pogen zult ge inzien, dat het zeer moeilijk gaat, lichte schaduw met de pen te wijzigen. ' Dit laatste zal u het best gelukken, als ge de streken zoo fijn en licht mogelijk teekent, en ten slotte het geheel met het radeermes nagaat. Bij alle deze oefeningen dient ge in het oog te houden, waar het op aankomt, dat namelijk de vakken geheel gelijkmatig moeten uitzien en geen streepjes afzonderlijk zichtbaar mogen blijven.

10. Daar deze schaduwoefening ietwat vervelend is, kunt ge gelijktijdig nog een andere oefening in bewerking nemen. De bekwaamheid om mooi te schaduwen, berust hoofdzakelijk op de losheid der hand en de scherpte van het oog. Maar behalve deze twee, moet ge voor het teekenen ook nog een andere vaardigheid u zien eigen te maken, de hand moet vast en bestendig worden