is toegevoegd aan uw favorieten.

Grondbeginselen van het teekenen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ander kunt vertrouwen, geloof mij dan, als ik u zeg, dat er, afgezien van alle verschillende doeleinden der Kunst — een eigenschap is, en zooals ik denk slechts ééne, waarin alle goede kunstprodukten dienen uit te munten: de degelijk afgewerkte uitvoering. Ruwe, niet geacheveerde Kunst is nooit prima. Ge kunt het nu nog niet inzien, omdat ge nog niet hebt nagegaan, hoeveel ernstigen gedachtengang en nauwkeurigheid groote meesters ook leggen in zulke penseelstreken, die er op het eerste gezicht grof en haastig aangebracht uitzien; maar geloof me, het is zoo; later zult ge de waarheid mijner bewering erkennen.

17. Verbaasd zult ge wellicht zijn, als ge bij deze eerste potloodoefeningen tot de bevinding komt, dat met behulp van gomelastiek, met gemak in een oogenblik zachter kan geschaduwd worden, dan urenlang met crayon, en ik u toch zulk een moeilijken weg aanraad naar een doel, dat op een andere manier spoedig bereikt is. Maar daarvoor zijn twee redenen: eerstens, omdat ge later, bij het teekenen van lichamen, met volkomen zekerheid moet schaduwen — waar en in welke richting ook — en het radeergom dan verreweg te vaag werkt; tweedens, omdat alle schaduw in de Natuur meer of minder met licht is gemengd.