is toegevoegd aan je favorieten.

Grondbeginselen van het teekenen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

donker-kleuren ook de moeilijkheid toeneemt dit gelijkmatig te kannen doen. Als ge dus met een dunne kleur een zekere vaardigheid hebt verkregen, beproeft ge dezelfde omtrekken, in plaats van ze meermalen over te schilderen, opeens in een donkeren toon te kleuren. De verf moet dan, hoewel donker, toch nog geheel vloeiend zijn, en verder dient erop gelet, nadat de verf aangebracht is, het overvloedig vocht met het penseel genoegzaam te verwijderen, opdat bij het opdrogen geen donkere randen ontstaan. Een weinig ondervinding zal u in staat stellen, deze eigenaardigheid der verf nauwkeurig te kennen, ze te leeren voorkomen of partij ervan te trekken, want bij gelegenheid kan ze u ook te stade komen. Een behendig Aquarelschilder kan, waar het te pas komt, een scherpe omtreklijn juist daardoor verkrijgen, dat hij de verf op de vereischte manier laat drogen.

30. In den beginne zal, zoo ge gecompliceerde vormen met donkere kleur wilt invullen, ook de grootste snelheid niet verhinderen, dat er bij het opdrogen onevenheden ontstaan. In dit geval neemt ge de volgende manier te baat. Ge bestrijkt de vlakte met een geheel waterige verf, zoo bleek, dat ge ze juist nog even op het papier duidelijk zien kunt. De geheele vlakte besmeert ge er