is toegevoegd aan uw favorieten.

Grondbeginselen van het teekenen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vlak is alleen het werk van menschenhanden en oppervlakkig is het zeer zeker dikwerf genoeg.

Ga er dus met kloeken moed op los, om dezen ronden steen te veroveren, en ge hebt den slag gewonnen.

41. Pak den steen, zooals hij zich aan u voordoet, flink in het oog. Ge zult zien, dat zijne naar het venster gekeerde zijde, helderder is dan het papier waarop hij ligt, terwijl de van het raam afgekeerde kant donker van de onderlaag afsteekt. Ge ziet, dat licht en schaduw allengs geheel in elkaar opgaan, en de steen zijn schaduw rechts over het papier werpt: alles saamgenomen zal het er uitzien als op Fig. 8, de vlekken op den steen uitgezonderd.

42. Denk er altijd aan, wat van den beginne af is gezegd: dat ieder voorwerp in de Natuur slechts zichtbaar wordt, omdat het helderder of donkerder is dan zijn omgeving of door een andersoortige tint daartegen afsteekt. Ge ziet het öf als een gekleurde vlek op een anders getinten achtergrond, öf het komt te voorschijn als een vrij helder voorwerp tegen iets donkers of omgekeerd. Als ge nu de bekwaamheid bezit, om kleurvlekken van gelijke grootte, vorm en toontempering te schilderen, zooals het voorwerp en