is toegevoegd aan uw favorieten.

Grondbeginselen van het teekenen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogen voorkomen, hun eigen karakter bezitten van licht en schaduw en daarom nooit door eenvoudige zwarte lijnen kunnen weergeven worden. In werkelijkheid is iedere reet een kleine holle weg met zon- en schaduwzijde. Dit is nu een deivoorbeelden, waarbij ge de oorzaak der uiterlijke verschijning zonder meer kunt inzien, wat bij teekenen anders dikwijls genoeg niet mogelijk is. In het algemeen kunnen wij het globale verschijnsel der voorwerpen, zooals zij zich aan ons vertoonen, wel in zijn hoe, maar niet in zijn w aaro m begrijpen en verklaren. Pogen we het al te doen, dan wordt onze aandacht eenzijdig en we moeten verwachten, dat ons dientengevolge andere gewichtige bizonderheden ontsnappen. Het eenzijdige der belangstelling zal ons ertoe brengen, datgene te overdrijven, wat we bizonder oplettend wilden weergeven. En zoo komt het, dat tee kenaars, die erop gesteld zijn, het waaro m deiverschijningen vooral duidelijk te doen uitkomen, een derde der Natuur verminken, terwijl tweederde hun totaal ontgaat. Het verste brengt hij het, wiens blik scherp genoeg is, om terstond de uiterlijke verschijning van hetgeen hij ziet op te vatten, en daarom niet noodig heeft eerst langdurig de oorzaken na te gaan, waarom een voor-