is toegevoegd aan uw favorieten.

Grondbeginselen van het teekenen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ge afsnijden, zoodat het geheel niet een voetlengte te boven gaat. Dezen tak bindt ge ergens vast, waar hij geen gevaar loopt van positie te veranderen; ge teekent hem in natuurlijke grootte na en tracht alle schaduwing met de meeste nauwgezetheid weer te geven.

71. Hoedanig de achtergrond ook moge zijn, teeken dien altijd zoo nauwkeurig af, als ge hem ziet. En waar ge den tak ook mocht gehangen hebben, steeds moet ge den achtergrond, er niet op lettend of hij leelijk is of niet, erbij uitteekenen. daar ge anders niet kunt beoordeelen, of uw teekening naar licht en schaduw juist is. Bij al uw streven dient ge als algemeene wet te laten gelden, al wat ge teekent, zond„er eenige weglating of verandering, weer te geven. Doet ge dit niet, zoo ontbreekt u steeds een maatstaf ter beoordeeling van uw werk. Overigens is er niets in de zichtbare schepping, dat als voorbeeld van studie te gering mag heeten.

72. Vervolgens neemt ge takken met bladeren. Zoek een kleinen tak met 4 of 5 bladeren, zet dien in het water en geef hem als achtergrond een stuk wit of lichtkleurig papier, zoodat het loover donker daarbij afsteekt. Dan schetst ge het geheel als donkere massa met potlood, en