is toegevoegd aan uw favorieten.

Grondbeginselen van het teekenen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trek van iederen boom zoodanig, als Dfirer het gereproduceerd blad op Fig. 5 lieeft geschetst, en ge verkrijgt een teekening, die al het wezenlijke bevat. Alleen moet ge geen poging aanwenden, deze toch reeds vluchtige manier van uitwerken nog vluchtiger te willen maken. Bij nauwkeurige studie, of bij het kopiëeren van dit blad van Dttrer, zult ge ontwaren, hoe iedere streek zijn bepaald doel heeft en welberekend tot de duidelijkheid

Fig. 5.

van het beeld het zijne bijdraagt. Daar zijn boschjes van die en die gedaante en grootte, juist waar-