is toegevoegd aan uw favorieten.

Grondbeginselen van het teekenen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er kans, dat ge het tot eenige hoogte erin kunt_ brengen. Reken er echter niet op, dat ge in vliegende vaart vorderingen erin zult maken. Met teekenen kunt ge het in uw vrijen tyd ver genoeg brengen, maar eenig meesterschap in schilderen te verkrijgen, vereischt de duur van een menschenleven. De moeilijkheden komen niet twee- of drievoudig, neen duizendvoudig opdagen, zoodra ge met verf gaat beginnen. De waarschijnlijkheidkans is geringer dan één op de duizend, dat ge tegelijkertijd teekenen en kleuren onder de knie krijgt. Heeft het al reeds heel wat in, om het met het eerste klaar te kunnen spelen, hoeveel meer bezwaren doen zich voor, als uwe aandacht gelijktijdig op nog moeilijker verschijnselen moet gevestigd zijn, dan de vorm waaronder iets zich aan u voordoet. Bij de lijnen eener teekening kunt ge ieder oogenblik zeggen, of ze juist dan wel verkeerd zijn, want ge hebt een onveranderlijk voorbeeld vóór u liggen, terwijl de altijd wisselende kleur de bezwaren daardoor doet toenemen in het onberekenbare, omdat deze — in tegenstelling met den vorm — betrekkelijk is. Ieder kleurvlekje in uw werk kan door een ander, dat ge hier of daar op uw beeld aanbrengt, een verandering