is toegevoegd aan uw favorieten.

Grondbeginselen van het teekenen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of een andere) schetsen, waarover blauwachtige nevelwolken trekken. Schilder nu eerst de klip in haar geheele gedaante, meng vervolgens de blauwe verf in een toon, dat ze, boven het rood van de rots aangebracht, het effect van den nevel volkomen juist weergeeft. Voor zoo iets wordt reeds een groote mate van bekwaamheid vereischt, omdat het doorschijnend rood uw blauwe verf warmer doet uitkomen, en dat blauw uiteraard toch koeler zijn moet, wil het een nevel heeten. Met deze kleur legt ge dan de neveltoppen in hun juiste omlijningen aan 1). Nadat uw arbeid droog is geworden, kunt ge, waar de omtrek soms verbetering behoeft, voorzichtig hiermee te werk gaan of, ten einde de belichaming der nevelbeelden te doen uitkomen, de lichtzijden, door nog eens over te schilderen, tot hun recht doen komen. Ge moogt zelfs het geheel nog met een verdere kleur overdunnen, maar veranderen of wegnemen kunt ge niets. Zoo ge dat gaat probeeren, of de bovenen ondere verflaag ongelukkigerwijs in elkaar vloeien, is uw werk totaal bedorven. Waschdan maar alles tot op het papier af, of stop den geheelen

') De verdeeling van kleuren in „warme" en „koele" tonen is algemeen bekend. De eerste doelen voornamelijk op rood en geel. de laatste op blauw en grijs, in onderscheiden scliakeering en nuances.