is toegevoegd aan je favorieten.

Schijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

juist een goede plaats voor hem. Een tractement van f 350 's maands. Het leek Mare ontzaglijk veel. Hij beloofde er over te zullen denken.

Nerveus ging hij dien dag naar huis en sloot zich in zijn kamer op om ongestoord na te denken.

Naar Indië — waarom niet?

Dan kon hij dadelijk trouwen, een leven van 't heerlijkste geluk tegemoet gaan. Wat hier in Holland wel eens botsing zou kunnen geven: Fientjes stand (hij kende helaas zijn moeder!) zou in het verre land geen aanstoot geven. Hij had zoo dikwijls gehoord van de liberale opvattingen van 't Indische publiek.

En dan zou hij haar een omgeving kunnen scheppen die haar fijne schoonheid noodig had. Wie weet of ook hij later niet éen van die fabelachtige Indische tractementen machtig worden zou, en dan zou hij zijn lieveling alles kunnen geven wat haar hartje begeerde. Een gouden lijst om die exquise schoonheid.

Het duizelde hem. Van een te schitterende geluksvizie, van te grootsche toekomstdroomen.

Even kwam twijfel op of hij 't bereiken zou. Als zij hem eens niet liefhad? — Maar dat was niet mogelyk. Die lichtende kinderoogen hadden