Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In eene aanteekening op liet lied: „Mon Dieu la belle entree", eene variante van ,'t Wilhelmus" (zie hiervoren II, bl. 1»>44), zegt Hallard, t. a. p., bi. 133: „Ces couplet* se chantent aussi sur l'air de „Madame la Daupliine". De bovenstaande Fransche melodie moet insgelijks behoord hebben tot de „entrée's", trompetsignalen, onder dewelke 't Wilhelmus", in zijn oorspronkelijken vorm, naar alle waarschijnlijkheid moet worden gerekend.

Mag de melodie bij Willems eene verbetering van de oude Fransche zangwijs heeten hetzelfde kan niet gezegd worden van de melodie mede van deze laatste afstammend, welke J. Boi.s, Honderd oude VI. Idr., 1897, nr. 56, bl. 134, opteekende te St. (ienesius-Kode (Brabant) voor het lied: „Van eenen man die zijne ziel aan den duivel verkocht had".

Sluiten