Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omwenteling in 1794 en later nog onder Napoleon I, ons A'aderland zoo deerlijk verwoest, mishandeld en uitgeplunderd hebben. Het liedje „van pachter .Tan" luidde in 1840:

Fransche ratten, rolt uw matten, trekt af met spoed voor ons goed."

Het liedje van .pachter Jan* was dus slechts een nagalm van het liedje van 1814.

III. In de verzameling getiteld : Choix de chansons et /msies Wal/onnes recueiUies l>ar MM. li*** et IJ*" (Baillieux et Dejardin), Lióge 1844, vindt men, bl. 13, voor een „pasqueye* (paskwil of hekellied) van Jaeques-Joseph Yelez (1758—1822): Les h-ussiens (In 17), de stemopgave: „Air: Marche prussienne", terwijl men op bl. 20!' van de muziekbijlagen de melodie aantreft:

-f t A wl

d'pan paï - ar Qui n'vat nin qwat' pa - tar.

I>e zin dezer aanvangsstrophe is de volgende:

Weet ge wel wat een Pruis is?

't Is een vreter met vier magen.

die van den eenen dag tot den anderen

meer dan zes pond zwaarder in de weegschaal weegt,

en, wanneer het hem niets kost,

drinkt tot hoestens toe;

't is een ontuchtsbroodeter,

die geen halven stuiver waard is.

De heer O. Colson te Luik, was zoo goed voor ons, aangaande dit lied. eenige inlichtingen bij Joseph Dejardin, een der uitgevers van vermelden Waalschen liederbundel, in te winnen en ons die mede te deelen. In Augustus 1895 schreef de lieer Colson ons het volgende: „Jacques Joseph Yelez, geboren te Luik in 1758 en

Sluiten