Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blad*.

>r.

530. Drie koningen, groot van macht, reisden te zamen,

dag en nacht 2070

530. Drie koningen met een ster,

kwamen gerezen 2068

528. Drie koningen met een sterre,

die kwamen gerezen . . . 2053 530. Drij koningen rijk en groot van macht, reisden zoo bij dag

en nacht 2072

C, 13 Dmc heeft bevanghen dat herte

2387

mijn

530. Dry koningen, groot van macht,

reyzende by dag en nacht. 20Ü8

E.

485. Een alre lieffelicken een, dat

heb ic wtvercoren .... 1882 tï25. Ken cort jolijt in deser tijt, al

hier vercoren 242 <

593. F.en edel fonteyn is ons ontsloten 2327

692. Een geloove van Christus verheven 26«>9

633 Een goet man had een dochter-

' kijn . . . 2474

671. Een goet uieu liet al vant be-

ghin (Van den verloren zoon) 2576 692. Een is eene, eenen God alleene 2656 525. Een kindeken es ons geboren

in Bethleëm 2029

.V25. Ken kindeken is ons gehooren

in Betblehem 2033

525. Een kindekijn is ons gheboren

in Bethleëm 2030

525. Een kindekijn is ons gheboren

in Bethlehem 2026

524. Een kint gheboren in Bethlehem

verblidet alle Jernsalcm . . 2023

525. F/en kyndekyn is ons geboren

in Itethleem 2028

Nr. BuJz'

',47. Een liedekijn wil ic singhen . 2153 714. Ken nieuwe liet, vaet dit bediet,

te Antwerpen geschiet (1560) 2723 490. Ken seraphinsche tonghe mv

nu wel dient voorwaer . . 1900 599. Eens ick aensach des hemels

throon blincken schoon . . 2344 632. Een Soudaen had een dochter-

kijn

677. Kn daar waren twee gezusters

(De steenen brooden) . . .2618 483. En er viel een hemelsch dauwken al op eene blij magedje

rein! W™

517. Er is een kindetje geboren op

d' aard 1993

528. Kr kwamen drie koningen met

eene ster, zij kwamen van bij 2054 635. Kr was een maagdetje jong

en teer 24811

P.

648. Fonteine. moeder, maghet reine 2511

G.

523. Geluck te saem. met Godt

den Heer benuaem! . . . 2020 488. Ghegroet so si die maghet soet 1893 577. Ghi die lesus wijngart plant. 2273 670. Ghy mannen ende vrouwen

wilt doch gedachtig wesen 2571 621. Gode wil ic mijn herte opgheven 2411 621. Gode wil ic myn hertien op

gheven

645. God groet u, coninghinne,

Maria soet gheluit .... 2504 673. God heeft zyn wonderwerken

(De wandelende Jood) . . 2594 673. God is in al zyn werken (De

wandelende .loodt . . . • *

Sluiten