Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Xr.

636. Wie klopt er hier op dat

deurkon 2485

528. Wij komen getreden met onze

starre, lauwerier de cransio. 20-18 528. Wij komen hier heen met onze

sterre, wij zoeken heer Jesus. 2051 528. Wij komen van Oosten, wij komen van ver, — a la

berdina kosteljon 2056

528. Wij komen van 't Oost. en wij komen van ver; wij zijnde dry koningen met de ster. 2055 528. Wij kwamen al inne den avond zoo ver! Wij zagen drie koningen metter een ster . . 2059 6:31. Wij willen ons gaen verheffen

bovenalle aertsehen dinghen 24-18 642. Wilder dan wildt, wie sal my

temmen 2498

5:38. Wildi horen singhen enen soe-

ten sanc 2111

581. Wildi horen van Ihesus woir-

den ? 2292

690. Wilt ontspringhen, lofsanck singhen onsen Hoer' ghebenedijt 2651

llijvoegsels en verbeteringen

Nr. Klad*.

664. Wi willen heden vrolijc sijn op desen hooghen dach (Van den H. Franciscus) .... 2550 543. Wos ('t) up a witten dunderdag, os Heer Jesus aen ze tafeltje zoat ('t Laatste

Avondmaal) 2134

712. Wt den Oosten schijnt ons

den dageraet 2717

532. Wy komen alle drie uyt vremde

landen, uyt l Irienten . . . 2085 513. Wyl (t') in den nacht de herders hielden wacht. . . . 1984 530. Wy zyn drie koningen, wy zoeken geen kind, maer een teugsken Lovenseh ... bier. 2074 530. Wy zyn dry koningen ryk aen magt, en wy gaen zoeken dag en nacht .... 2067

z.

675. Zij gaven moeie de kerk en

de choor 2609

530. Zoete kindetje, weet gy wel,

dat uw naam is Manuel 'i . 2<»71

2727

Sluiten