Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

494. O herderkens, al soetjens en sonder getier.

A.

1. O herderkens, al soetjens en solider getier,

Messias rust alhier.

Na, na, na, kintje clein,

na, na, Emmanuel,

slaept, blom van Jesse stam,

nu slaept, onnoosel lam;

slaept cleynen coninck, slaept Emmanuel, slaept cleynen coninck, slaept Emmanuel.

2. Goe liedekens van buyten, nu stillekens al

die komt in desen stal.

Na, na, na, enz.

3. Hout op van u stormen gy Noorden wint:

t'is uwen Heer dit kint.

Na, na, na, enz.

Sluiten