Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

495. Herders hy is geboren.

Naar Evangelische leeuwerck, 1682.

Her-ders hy is ge • bo - ren in 't midden van-den nacht, die soo lanck van te

" vo-ren de wereldt heeft ver-wacht. „Vro-l.jck, o ner-entens. —

^ d' en - gel- kens, son-ghen met blij - de stem, .haest u naer »etn • .e - eu..

A.

1. Herders hy is geboren

in 't midden vanden nacht, die soo lanck van te voren de wereldt heeft verwacht. „Vrolijck, o herderkens!" songhen ons d' engelkens, songhen met blijde stem, „haest u naer Bethleem!"

2. Wy aerme slechte liekens ghelijck de boeren zijn, ontwekten ons gebuerkens, en, in den maeneschijn, liepen met blij geschal naer desen armen stal, daer ons den enghel sanck altemael toe bedwanck.

3. Als wy daer zijn gekomen,

siet, een clijn kindeken leyt op't stroy, nieuw geboren, soet als een lammeken; d'ooghskens van stonden aen 8achmen vol traenen staen, 'tweenden uyt druck en rouw in dese straffe kouw.

4. Ick nam mijn fluytjen, een ander die nam sijn moeseltjen,

en dus fluyten en songhen voor 'tsoete kindeken:

„na, na, na, kintjen teer, sus, sus, en kryt niet meer;

doet u clijn ooghskens toe, sy zijn van kryten inoe.

Sluiten