Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

504. Den engel komt van boven uyt de logt.

Uen en - gel komt van bo - ven uyt de logt en heeft de

her-ders ee-neniaer ge-brogt. Sa, sa, sa, her ders, laet uw schaepkens al,

een kind gy vin-den zult in ee - nen stal, die u ver-los - sen zal.

1. Den engel komt van hoven uyt de logt en heeft de herders eene maer gebrogt.

Sa, sa, sa, herders, laet uw schaepkens al,

een kind gy vinden zult in eenen stal,

die u verlossen zal.

-■ Zy komen t saemen naer den stal gegaen ;

zy bringen boter, melk en een liaen;

zy groeten 't kindjen en zyn moeder rein,

zy wiegen hem en zingen in 't gemeen :

na, na, na, kindjen kleen.

2, 2. een haen, zeker wel vervormd uit zaan, vgl. bl. 1952, 4, 3.

Tekst en melodie. De Coussemakkr, ('kants populair es des Flaniands de Irance, 1856, nr. 10, bl. 27: „Den slaep van 't kindeken Jesu', aangeteekend, tekst en melodie, te Belle, bij kantwerksters.

Sluiten