Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

505. Herders, brengt melk en soetigheyd.

V Her -ders, brengt melk en soe - tig - heyd; den l.e - ven .,e - sus -

wchreyt; hangt u-wen lankrock voor de wind, den voed-ster-va-der sorgt voor t kim.

1. Herders, brengt melk en soetigheyd;

den lieve Jesus legt en schreyt;

hangt nwen lankrock voor de wind,

den voedstervader sorgt voor 't kind.

2. Maria geeft hem suykerpap,

en Joseph brengt den windelap;

den lieven Jesus kryt van dorst,

zyn moeder geeft hem haere borst.

3. De logt vol schoone engels vliegt,

een engel met Maria wiegt,

daer Joseph werckt den heele nacht en wascht de luyers in den gracht.

4. Na maekt hy vier, dan raept hy hout,

want met den winter is het kout;

maer Joseph die was heel verblyd,

om dat het kind niet meer en kryt.

5. Slaept Jesus, slaept Emmanuel,

slaept grooten prins van Israil;

duyst en duyst zielen zyn verblyd om dat gy nu gebooren zyt.

Sluiten