Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Doe achte daghen waren gheleden,

so wert dat kint besneden

al nae der jootsctier seden,

des sullen wi sijn verblijt.

Ghelovet, enz.

4. Drie coninghe uut veren lande die quamen mit offerhande

tot alre werelde heilande in eenre corter tijt.

Ghelovet, enz.

5. Si gaven liare gaven,

een ieglielic van hare haven den kindekijn te laven ende ooc der moeder sijn.

Ghelovet, enz.

6. Daer Jesus in der cribben lach te Bethlehem dat dat geschach:

gout, wirooc, nierre nae hare maneren,

dat gaven si den kinde te eren.

Ghelovet, enz.

B. Hoffmann v. F., Mederl. geUtl. Ldr., nr. 2, bl. 19 naar het dest.jds hem toebehoord hebbende, thans ter Berlijnsche Bibl. berustend, lo^eeuwgch Hs. 8,18.r>, dat geen melodieën bevat.

c.

1. Met deson nieuwen iare so wort ons openbare,

hoe dat een maghct vruchtbare die werelt al verblijt.

Ghelovet moet sijn dat kindekijn, gheeert moet sijn dat maechdekijn nu ende eewelijc tot alder tijt.

2. Hoe wel was haer te moede,

doen si in vleysche en bloede aensach liaers herten hoede, den here der werelt wijt.

Ghelovet, enz.

Sluiten