Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. 'T liuys was zonder zetel,

zonder pan en ketel ;

Joseph was benauwd,

want daer en was geen gemak : Jesus luiysken, met een kruvsken, was met een vervallen dak.

5. Joseph stilt uw Ivden,

gy zult haest verblyden,

d' herders komen af,

en zy brengen goede waer;

by dees vrienden zult gy vinden voor het kind een nieuwe-jaer.

6. Wy en zyn maer boeren.

derven ons niet roeren.

om het kind te zien.

nogtans brand ons herte zeer;

lieve moeder, Joseph, broeder.

toont ons den volmaekten Heer.

7. Herders wilt hem loven,

Jesus komt van boven,

niet naer ryke lién,

maer naer herders slegt en recht; die kan sterken al ons werken.

wilt hier lieden wezen knecht.

8. Wy zullen ons loven het kind eere geven.

want 't is onzen God:

en wy bidden altegaer:

Heer. hoort heden ons gebeden, en jont ons een nieuwe-jaer.

1, (>. t.: irel <jeh).

Sint Joseph ging al treuren. B.

Sluiten