Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7. Herodes heeft zynen raed vergaert,

en de magten zyn binnen gegaen.

8. Zy spraeken hem, vol van ootmoed:

, lieer koning Herodes, wees van ons gogroet.

O. „Wy zyn zoekende den grooten vorst;

hemel en aerde heeft hem veel moeyte gekost.

10. „Gebooren is liy onder uw gebied:

wy hebben het teeken des hemels gezien.

11. „Onze kamer was door engels verligt;

daer boven wy hoorden een bly gedigt.

12. „Zy zongen t' saemen in koor: gloria in excelsis Doo, wy hooren nae.

13. „Zy hebben gezongen geheel den nagt,

tot dat de zonno gerezen was.

14. „Wy hebben daerop onzen raed vergaert, en de oude bybels al vooren gehaelt,

15. „Waer dat er daer in beschreven stond,

dat er was gebooren d' arke van 't verbond,

1G. „En dat al onder uw gebied;

wy hebben wéér 't teeken des hemels gezien.

17. „Een sterre tusschen hemel en aerd bragt ons tot uwe poorten onbevaerd.

18. „Als wy uwe stad hebben gezien,

de sterre kwaeni van ons weg te vlyen.

10. „Wy zyn daerom in duyzend gepeys,

dat hy is gebooren in uw paleys."

20. Herodes heeft zynen raed vergaert,

en de oude bvbels zyn vooren gehaeld,

21. Waer dat er daer in beschreven stond.

dat er was gebooren d' arke van 't verbond.

Sluiten