Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

530. Wy zyn dry koningen ryk aen magt.

A.

1. Wy zyn dry koningen ryk aen magt,

en wy gaen zoeken dag en nacht

al over berg en over dal,

om te vinden

waer wy van wisten,

regt over berg en over dal,

om te vinden

den God van al.

2. Jaspar, Melchior, Ualtliazar kwamen by dit kindeken daer,

zy knielden niet ootmoed,

offeranden,

wierrook branden,

zy knielden met ootmoed,

voor dit kindeken Josuken zoet.

3. Geheel de stal die was vol vree,

't kindeken en de beestekens meé:

dan roepen zy, dat 't klinkt:

.vivat,

vivat, vivat!"

dan roepen zy, dat 't klinkt:

,vivat, vivat,

onze koning drinkt!"

1, 8, 6. t.: ilael.

Tekst. A. .1. w. Wolf, Wodaixt, 1843, bl. 187, ,Onze koning drinkt", medegedeeld door .laak van de Velde van Dendermonde, met verzending naar J. Deslyons (1615—1700), Discours eccli'siastique eontre U paganisme du Rot/ boit, l'aris 1664, en naar een feuilleton van 11. 1). G.: .Oorsprong van den Koning drinkt", verschenen in de Gazette van «ierit [van 13 April 1842], waar men leest, dat het Driekoningenfeest ingesteld werd ,in navolging der aloude Homeynen, die eenen gastmaels koning kozen, op wiens wil er gedronken werd." — Hofkmann v. F., Xiederl. VMsldr., ar. MO, bl. 332. naar Wolf.

Sluiten