Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

532. Wy komen alle drie uyt vremde landen.

1. Wy komen alle drie uyt vremde landen,

uyt Orienten door een sterr' geleydt,

vieren uwe macht en kussen uw' banden,

groeten met ootmoed uwe majesteydt.

'K wensche, dat tl Godt soude voorspoedt geven,

en lange laeten leven voor ons saeligheydt.

L»it nieuw gebooren kindt, den vorst der .loden,

hoe groot is syne macht en syn gebiedt!

dat den hemel eelt' sendt sterren voor boden,

die ons nietter spoedt tot hem ontbiedt.

Wy sullen hem dan, met geboogde leden,

giften met gebeden geven, die gy niet.

Tekst en melodie. 1>. Cahskl, 't Kribbetje, enz . Annales du Comité Hamand de Frnnce, I, 1853. Hunkerfjue 18."4, bl. 140. — De tweede strophe is toegerieht ,aen Maria en .Toseph*.

Sluiten