Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7. Als si een halve mile waren ghevaren,

daer saghen si enen inan staen maden,

si groeten hem ende werden verblijt.

Jesus Cristus, enz.

8. „Nu socht ons, man, die dit coornken niadet. saech di hier niet een joncfrouwe voor bi varen, si was ghecledet met witten liabijt'

Jesus Cristus, enz.

9. — „Doe ie dit saide, dat ic nu made,

doe sach ic voorbi ene jonefrou varen,

si was ghecledet mit witten habijt.'

Jesus Cristus, enz.

10. Herodes sprac tot sincn scharen:

,wel op, laet ons te liuus wert varen!

tis al om niet, dat wi hier sijn."

Jesus Cristus, enz.

Heer Ihesus Kerst van Nazarene.

C.

1. Heer Ihesus Kerst van Nazarene,

ghi sijt geboren van eene maget rene,

daer om sidi ghebenedijt.

2. Herodcs quam al daer ghevaren daer een man sijn coren maeyde,

lii sprac, lii reet voorbi.

Heer Ihesus, enz.

3. „Segt ini, man, daer «hi tcoren maeyet, hebdi hier niet een vrou sien varen met wit habijt?'

Heer Ihesus, enz.

4. — „Doen ic saeyde dat ic maeye,

doen quam hier een vrou gevaren met wit habijt.'

Heer Ihesus, enz.

Herodcs sprac tot sincn heeren,

wi willen weder thuyswaert keoren. si mach wel uten lande sijn.

Heer Ihesus, enz.

Sluiten