Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Van boven «mam hi hier te voren,

om van eender maghet te wesen gheboren, waer hy niet ghecomen, wi waren verloren

cjuotidie.

Hi is van, enz.

3. Dit edel kint is ons gheboren

van eender maget dyet hadde vercoren;

mids desen soe bleef die duyvel verloren

aine fine.

Hi is van, enz.

4. Int huys, al daer dat kint in lach,

daer wast seer cout nacht ende dacli,

daer om so weendet ende riep: „o wacht'

pre frigore.

Hi is van, enz.

5. In die cribbe was hi gheleyt,

een God inder drievuldicheyt,

die osse ende ezel aenbadent ghereyt

ut scio vere.

Hi is van, enz.

6. Wt Oricnten, al sonder saghen,

so quamen binnen . xiiij . dagen

drie coningen die tkint verbaren sagen

suinmo niane.

Hi is van, enz.

7. Als si gegangen hadde verre,

doen sagen si, waer eene sterre

hen wijsde den wech, dair Ihesus in lach

cum sua matre.

Hi is van, enz.

8. Als sij dat kint metten oogen aensaglien, so waren sij blide, hoort wat sij daden:

sij offerden hem myrrhe ende daer toe gout

et cum thi/re.

Hi is van, enz.

9. Si namen oerlof om wederkeeren.

si ghingen thuys met groter eeren;

eenen anderen wech moesten sij keeren

ab Herode.

Hi is van, enz.

Sluiten