Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10. Van Bethleëm was dat kint ghevlucht in Egipten, want men hadde ducht, dat Herodes soude dooden die vrucht;

dies sijt ghewis.

Hi is van, enz.

11. Dat Adam inden appel beet,

dat mocht ons alle wesen leet;

mids desen so dreef ons die duvel int leet

ac dolure.

Hi is van, enz.

12. Van desor pinen loste ons dat kint,

dat en willen wij weten niet een twint; daerom sterf hi, die edel coninc,

amarm morte.

Hi is van, enz.

13. Die valsche verrader biet ludas,

vercochte sinen meester opten woonsdach; daer omme seg ick, dat hi dwaes was,

certissime.

Hi is van, enz.

14. Iudas, die verrader fel,

gaf den loden een tecken wel:

,dyen ick cusse, ende nyemant el,

litwc lende'

Hi is van, enz.

15. Tc metten tijt was hy ghevaen,

sijn iongers sijn hem al af ghegaen,

voer Pylatus was hy ghedaon

hora prima.

Hi is van, enz.

10. Op sijn schoudere moeste hy draghen een cruyce van so swaren waglien, te Calvarien gaf hi sijn claghen

cum dolore.

Hi is van, enz.

17. Ter sester uren ghinghen sij hem hangen tusscen twe dieven, met grooter scandon; sij gaven hem drincken azijn ghemanghe

cum felle.

Hi is van, enz.

Sluiten