Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

545. Het gheviel op eenen donderdach.

(Jezus' dood)

A.

1. Het glieviel op eenen donderdach.

snachts ontrent der sester uren,

niaer dat die lieere .Jesus gevanghen wert, het was ons een gov avontuere.

2. En dat vernam die moeder sijn,

sij was soo droevich van moede,

dat sij haer lief kind verliesen sou:

sij en const haer niet langher ghehoeden.

3. „Och moeder", seet hij, ,moeder mijn,

uwen rou en mach mij niet baten,

ick wil gaen sterven don bitteren doot. die menschen en wil icker niet laten.

4. Maer doen hij in die vierschaer quani,

sijn vrindekens waren daer seer dunne,

sij gaven hem daer soo valschen raet;

die Heer swecher al stille.

5. Maer doen hij voor Hierusalem quam,

hij sach ter stadt waert inne:

„ick wil gaen sterven den bitteren doot,

al om des menschen wille.'

6. Maer doen hij opden berch van Calvarien quan), met sijn ernijs geladen,

sy togen hem daer sijn cleederen wt;

hij en mochtse niet langer dragen.

7. Sij werpen hem neder al op dat cruijs. met sijnen doorwonden leden,

sij sloegen daer plompe nagelen door,

met groot er vreedicheden.

Sluiten