Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8. Sij hieven dat cruijs al in die locht,

sij lietent nederwaert sincken,

dat alle sijn aderkens bersten ontwee;

sijn bloyken wou hij ons schincken.

9. Maer doen die Heere verscheyden was,

sij staken hem in sijn sijde.

daer wt ran water cnde bloet;

het was ons goy medecijne.

1, 2. snaehls bijgev. — 1,4. liet u-as, enz., omdat liet ons de verlossing mogelijk maakte.

Op eenen witten donderdag.

B.

1. Op eenen witten donderdag,

's nachts omtrent op den twaelf uren,

dat d' Heer Jesus gevangen was;

de bitter dood moest hy bezuren.

2. Zy leydcn Jesus de poorten uyt en hy keek zoo dikwyls omnte,

als zyn moeder niet achter en kwam: ja van verren zag hy ze komen.

3. ,Moeder," zeyd hy, ,moeder van my, al droefheyd en kan niet baten,

ik moet sterven de bitter dood om alle mensch zalig te maken."

4. Als hy op den berg Calvarius kwam, hy liet zyn kruys daer nederzinken; zyn aderdjes die basten in tween;

zyn dierbaer bloed zag men daer schinken.

Sluiten