Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•3. Heeft u dan soo ghedwonghen dijn liefde, groot niinnner,

soo inoghen wel ons tonghen u dnnckbaer zijn eenpaer:

och ine sv, want, voorwaer,

ghevanghen laghen wv ;

maer deur li lijden zwaer sijn wv gheworden vry.

4. I>en hemel was ghesloten.

die ons nu open staet:

n cruys dat heeft doorschoten,

gheniurselt t' serpent quaet;

deur u. ons toeverlaet,

hebben wy vol pardoen van allen ons misdaet.

Wat cost gliy ons meer doen?

5. U moeten wy lof spreken met een dancbarich woort,

wv, vaten vol ghebreken,

o Jesu, ons aenhoort;

al comt het traghe voort,

aenmerct ons flauwicheyt;

door u graci' ons spoort ter deucht in eeuwicheyt.

1, 3. schepper eau, enz., valsche scancie, die te verbeteren ware door: ghi schepper aller, enz.

Tekst. liet prieel der i/lieest. wel., Hrugghe 1009, bl. 100, .Van de bittere l'assie ons Heeren*; Het 1'aradiis der ijlieesl. truerhden, Antw. 1617, bl. 36; — S. Theodotis, Het Parades der yeest. en kerel', lof-sangen (1621), óde druk, Antw. 1648, bl. 153.

Melodie, liet prieel, 1609, t. a. p. Volgens de nitg., Antw. 1617, bl. 101. werd het lied voorgedragen ,op de wijse: Het stont een moeder reene"; — volgens liet l'aradiis, enz., „op de wijse: Mvn droeflieydt moet' ick klaghen"; zie bl. 2160—2 hiervoren.

Sluiten