Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lhis kalliolisnhe deiitsche Kirchentied. I. nr. 242. lil. 502 vip.; — Ei:k u. Uöhmë, l>eulscher Liederh., III, nr. 1970, bl. <576 en nr. 1974. bl. fi81.

Do melodie herinnert in enkele harer gangen aan het Vietimae /inschati Inwin. het oude Paaschlied toegeschreven aan den Hurgondiër Wipo (gest. o. lOfiO), priester en hofkapelnon onder den Duitschen keizer Koenraad II en dezes zoon Hendrik III.

Aan liet feit, dat de zang van den priester in de Latijnsche taal, vroeger afwisselde niet den volkszang in de moedertaal, is liet, volgens Baumker, te wijten, dat •sommige verzen van het .Vietimae paschali" met gedeelten van het .Christus i*t erstanden" gingen gepaard. .Ebenfalls war es im 14. und 15. Jahrhundert vielfach Oebrauch," leest men bij Halmkeb, t. a. p.. II (1883), bl. 12. .in die Ostersequenz Heltinne paschali, nacli jedem Absatze, eine Strophe von anderen lateinischen oder deutsehen Osterliedern einzuschalten, wobei Klerus und \ olk mit einander abwechselten . En IIAumkek haalt aan: .Crailsheimer Schnldordnung von 1480, neu publicirt von \V. Creeelius. in Birlingers Aleniannia III, 3; auch Witzel, Psaltesercl. f. 31", waar het luidt : .Item circa alia festa resurreccionis, ascensionis et corporis ('hristi habentur plures canciones convenientes cum sequencijs: videlicet in sequencias „Victime pascali laudes". Crist ist erstanden circa quoslibet duos versus etc. regulariter tit. Vel aliud .Surrexit Christus hodie alleluia alleluia humano pro solamine alleluia* vulgus

Erstanden ist der heilig Christ alleluia der aller Welt ein Troster ist alleluia, u.s.w.

Aldus laat het zich ook begrijpen, dat men er toe kwam niet alleen afwisselende strophen in de kerk- en in de moedertaal te zingen, maar ook beide talen in dezelfde stronlie te gebruiken (zie liet lied .lil dulci jubilo", nr. 476, bl. 1848 hiervoren): zie echter nog hiervoren bl. 1844. — Biiumker, t. a. p., I, bl. doet ons, naai een lb. van 1599. kennen: .Das Vietimae paschali laudes, unter weiehes Das Christ ist erstanden* wie folgt kan gesungen werden:

Sluiten