Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

559. Veel bloemkens ende cruyden groen.

1. Veel bloemkens ende cruyden groen brenght ons den Mey voor oogcn; de minnaers hen ter liefde spoen door dit lieflijck vertoogen ;

ick min oock een „ die ick alleen zal minnen tot mijns levens ent,

mijns levens ent;

want gheen schoonder men kent.

2. Men siet de bloemkens algelijck niet altoos schoon staen bloeyen, de minnaers van dit aerdtsche rjjc altoos in liefd' niet groeyen j

soo den wint blaest ., vergaet het haest; dies een liefde te prijsen is,

te prijsen is,

die eeuwich duert, ghewis.

Sluiten