Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

harmonie), Embrick (1620), exempl. zonder titelblad, uitg. 16-33 (?), nr. 42, bl. 54, met opschrift: ,Iesu dulcis memoria".

Melodie. Baumker, t. a. p. De drie volgende zangwijzen, medegedeeld door B. naar een 15de-eeuwsch Hs. van de Stadsbiblioth. te Trier, — aan de derde ontleenen wij de bovenstaande melodie — verschillen veel met de kerkelijke melodie „Jesus dulcis memoria". Zooals Baumker het doet opmerken, is de melodie I[ eene variante van de zangwijs: „Puer natus in Bethlehem*; zie hiervoren III, nr. 524, bl. 2023: „Een kint gheboren tn Bethlehem".

Hs. te Trier.

III. ɧlp

Sluiten