Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14. Haer croone heeft eenen rosen crans, si gaen met Cristo aen den dans,

sij loven God sonder merren;

dat cransken is van suloker virtuyt,

elck roosken gheet't meerder elaerheyt wt dan sonne, mane en sterren.

15. Gheen cruyt op aerden en is so soet dat riect ghelijc dat cransken doet,

al waer alle cruyt fioletten;

sij hooren ooc dat soet gheluyt:

,coemt mine beminde, suyver bruyt,

rust nu in mijn armen beyde."

16. Si sijn bevaen met Iesus min als 0'herubin ende Seraphin,

van groter liefden si vloeyen;

glielijc de sonne is sijn aenscijn,

si volgen dat soete lammekijn,

ghecleet met witten stolen.

17. Die enghelen, die sielkens sijn al ghemeen, sij singen soe blidelijcken onder een

voer den coninc vanden troone:

„lof si u, heere van Sabaoth,

almaclitich, ewich, heylich God,

een wesen in drie personen;

18. „Ghi sijt die ewich heeft gheweest,

in hemele, in aerde, met uwen gheest doet vrolijck iubileren."

Och, this so ghenoeghelijck te hooren van dnt soete rijck die eerbaerlijcken leven

19. Ende dienen Ihesum trouwelijc;

sinen wijngart planten si blidelijc.

dese werelt si begheven;

maer als haren tijt is ghedaen.

sal liyse lievelijck ontfaen,

ghelijc der sonnen verheven.

20. Och waerlijck, hi is so seere verblint

die dit tijtlijcke goet voert eewich bemint, en wil des lants vergheten;

Sluiten