Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wie is die mensche die des niet en kan in Ihesus kelre te wyne gaen?

Hebt Ihesus lyeff, hebt Ihesus lyef,

hebt Ihesus lyef ende laet die werlt tis tijt.

2. «Heer Ihesus weert, schenct ons den wijn al uter milder herten dijn,

glii hebden go wal betaelt.

Al anden cruee die bitter pijn,

laet ons die mede deelachtich sijn;

al hebben wi langlie ghedwaelt,

ghi hebt voer ons so wal betaelt;

op uwen cost so gae wi vry.

Hebt Ihesus lyeff, enz.

3. ,0 suete weert van deser taverne,

ic waer dijn gast te male gheerne;

ten is te seggen niet;

want alle die werlt is my en verdriet,

noch my en mach versaden niet dan Ihesus, der zielen lief,

mijn suete gast in deser tijt,

mijn hoge weert in hemelrijc.

Hebt Ihesus lyeff, enz.

4. „O weert, ghi hebt den besten wijn

die ye mit monde gedroncken mocht sijn,

dat weten dijn gasten wal;

die er drincken mochte van dinen wijn,

die solde wal ewelick salich sijn

ende varen harde wal;

ten mach begripen ghiens menschen sin

wat dese wijn hevet smakes in.

Hebt Ihesus lyeff, enz.

•5. ,0 weert, een droepken van dinen wijn verblidet soe seer dat herte mijn,

dat icks niet geseggen en kan;

och die des drincken mocht een toge, dar die gasten drincken eren moge, hoe salich waer hi dan.

Hoe mach den gasten te moede sijn, die altoos drincken van Ihesus wijn.'

Hebt Ihesus lyeff, enz.

Sluiten