Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van Vecchi's werk vermeldt de catalogus van Fetis' bibliotheek, onder nr. 2240, eene uitgave van 1590: — Itecneil des plus heaux airs accompagnés de chansons a danrer, enz. Caen, 1615, beschreven door J. B. Weckerlin, L'ancienne chanson populaire en France, l'aris 1887, bl. XXIX, die bl. 187, en 506 tekst en melodie mededeelt aldus:

Benedictus van Haefte.v, Den lust-hof der chrislelycke leeringhe, Antw. 1622, bl. 94, ,Liedeken van de Enghelsche groetenisse. op de wijse: I'ay veu le cerf du bois saillir". Wij laten de eerste strophe met de melodie volgen:

Den yheest, nachtegaet, Antw. 1634, III, bl. 154, zelfde tekst en melodie. — „J'ai veu le eherff du bois saillier" komt insgelijks voor in het Brusselsch beiaardboek van 1648, vermeld door Edm. vandeii Straeten, La musique aux Pays-Bas, V, bl. 19 vlg.

Sluiten