Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. Ic hadde een godlic vonkeliujn in miner siel ghevonden

ende dat doorstac dat herte mijn,

liet qtiam uut Jesus wonden.

7. Daer Jesus aen den cruce hinc luit sinen roden wonden,

dat heeft hi so minnentlike gheleen ende al om onse sonden.

8. Wi danken u Here van hemelrijc van uwen groten goeden:

ghi hebt onser alre siel verlost mit uwen roden bloede.

9. Wi willen onder den cruce gaen staen ende helpen Here Jesus truren.

Hi heeft om ons so veel ghedaen,

het wort hem also sure.

10. Wel op, nu laet ons vrolic sijn,

het gaet nae onsen begheren;

wil Jesus onse huiper sijn,

so en mach ons niemant deren.

6, 1. t.: tomMkijn. — 6, 2. t.: in minen siel. — 7, 3. t.: gheMea.

Ic wil mee ende ic wil mee.

B.

1. Ic wil mee ende ic wil mee,

van der werelt so wil ic scheiden.

Heer Jesus is die liefste mijn,

nae hem so wil ic beiden.

2. Och edele here van hemelrijc,

nemet ons in uwer ghenaden;

ghi hebt ons also duur ghecoft mit uwen heilighen bloede.

3. Ic sach Jesus aen den cruce staen;

sal hi daer langlie aen duren,

so wil ic onder den cruce gaen ende helpen Marien truren.

Sluiten