Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. „Hi wilt van u glieboren sijn,

Ihesus Christus, die liefste meester mijn."

Des hen ic vro, enz.

7. Maria sprac: „hoe mocht ic hem kinnen,

want ic noeyt man en geerde om minnen."

Des ben ic vro, enz.

8. „Die heiligo geest sal in u comen,

so den dau valt op de bloemen.

Des ben ic vro, enz.

9. „Maria, weset onversaecht,

tes den sone Gods die ghi draecht,

Des ben ic vro, enz.

10. „Hi heeft u daer toe vercoren,

hi wilt verlossen dat was verloren.

Des ben ic vro, enz.

11. — „Van allen sere ben ic ghenesen,

die deerne Gods wil ic wesen."

Des ben ic vro, enz.

12. Maria viel neder op haer knyen:

„den wille Gods moet mi geschien."

Des ben ic vro, enz.

1, 4. benedieamus Domino = Alleluia; zie hiervoren II, bl. 1183. — 8, 1.1.: went. — 9, 4. t.: Maria weent.

B.

Sluiten