Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(18..), bl. 45, „Van de hemelvaert van de alderheyligste Maegd Maria, stemme: La bouffonnerie de Monsieur . (ofte) Le 1'rince de Condé . (ofte) Sus kindjen sus, en kryt niet meer . (ofte) Laestmael lag ik in fantasy . (ofte) 'T was een lierder vroeg opgestaen" ; — herdrukt door J. de Craene, in Humbeeksche avondstonden, KoesselareGent 1850, bl. 48. — „La bouffonnerie", enz. en ,'T was een herder", enz. dienen tot wijsaanduiding voor andere liederen van I'. C'auwe: „lek wensch u lieden al te gaer", herdrukt door Lootexs et Feys, Cliantspopulaire» flamands, 1879, bl. 27, en: „Herders, brengt melk en soetigheyd" ; zie hiervoren III, nr. 505, bl. 1955. Nog een ander lied van I'. Cauwe: „Joseph, Jesus voeder", zagen wij hiervoren III, nr. 522, bl. 2017.— De wijs: „Het was een herder vroegh opghestaen". wordt aangehaald bij H. Guil. Boloumko, Den glieest. leeutrercker, Antw. 1645, bl. 389, voor: „Wie ist die dit vergift haest vat", met verzending naar bl. 32, waar men eene op anderen strophenbouw berustende melodie vindt; — De Coüssemaker, Chants populair es des Flamands de France, 1856, nr. 22, bl. 58, variante; de melodie is afgeleid van het lied: ,'k Kwam laestmael door een groene wey" (Van den Koekoek). Ziehier de

Nog eene andere variante komt voor in: llond den lieerd, Brugge XI (1876), bl. 192, „wijze: Viva Theresia!*, lezing uit Kortrijk medegedeeld door G[uido] G[f.selle|. Deze wijs is insgelijks die „van den Koekoek", welke inderdaad diende voor een liedje ter eere van Maria-Theresia; zie hiervoren I, bl. 752.

Sluiten