Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. Kyrie, God is ghecomen in aertryc tonser vromen i des sullen wi tallen tiden verbliden. Eleyson.

Christe, medicine

onser pine,

om onser noot bleef hi doot. Eleyson. Kyrie, God moet behoeden in sinen dienst den goeden: dat hi ons thenielsche erve verwerve. Eleyson.

2. Kyrie, God is ghebore» van eenre maghet vercoren. dair wi bi syn ontbonden van sonden. Eleyson. Christe, onse brueder ende behueder,

3, 9. t.: soen.

int goeden warck maect ons starek. Eleyson. Kyrie, God moet bekeren den sundaer ende leren.

dat hi syn quade leven moet begheven. Eleyson.

3. Kyrie, wi syn ontloepen den viant in der doepen; God help ons voirt ontganghen syn banden. Eleyson.

Christe, soen des vader, ons berader,

begheeft ons niet int verdriet. Eleyson.

Kyrie, God vader, sone, heilighe gheest, drie personen, een God, laet ons loven hier boven. Eleyson.

Tekst. A. Hoffmann v. F.. Hollündixelie Volksldr., 1833, nr. 9, bl. 27, naar de twee te Herlijn berustende XVd,'-eeuwschc Hss. Germ. 8,190 en 8,185, hierboven weergegeven; — daarna Willems, Oude VI. liederen, 1848, nr. 200, bl. 434; — Hoffmann v. F., Niederl. geisll. Ldr., 1854, nr. 111, bl. 225. met de wijsaanduiding: .Kvrie magne deus". — B. Haumker, bieder/, ijeixtl. J-*dr., nr. 8i, A ierteljahrssehritt lï>88, bl. 320, naar het Berlijnsch Hs. 8,190.

Sluiten