Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

684. Nu laet ons allen vrolic wesen.

1. Nu lact ons allen vrolic wesen,

wi hebben den Heren selven ontfaen; dat hemelsche broot is ons ghegheven, der minnen schat is ons ontdaen;

lact ons die spise mit minnen begheren, so moghe wi haer troost ontfaen.

'2. O edele spise, o soete Here,

in u is weelden ende sadicheit;

si wetent so wel dio u gliesmaken,

dat gl»i die overste soeticheit sijt;

wilt ons versaden mit u selven,

want ghi die overste soeticheit sijt.

3. Verblidende sal hi ons verbliden.

als ons die last wort af ghedaen ende wi tot den hoghesten sale wert tiden

Sluiten