is toegevoegd aan uw favorieten.

Het oude Nederlandsche lied

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ach! wat ben ik oen arme man! II, 1226 Ach, wat hoor ik voor een' aangename

stem, III, 1991 Adam was een verloeren man, II, 989 Adieu, Ekelsbeke, adieu, gy schoone

carillon, II, 1224 Adieu folastre amour, I. 496 Adieu Lissebon schoone, I, 739 Adieu, mijn lief, hebt goeden nacht, III, 2281

Adieu, mijn troost, mijn liefste reine, I, 677 Adieu mijn vroede (vroechdeni, adieusolaes,

II, 1063; III, 2229, 2381, 2384, 2438 Adieu natuerlyc leven mijn, III, 2241,2488 Adieu, o werelt boos, met al' uw valsche

treecken, I, 695 Adieu, reyn bloemken rosiere, I, 427, 686 Adieu schoonheden preuts, III, 2575 Adieu schoon Janneken, II, 1742 Adieu, wy twee moeten scheydcn, 1, 695 Adiou naturlic lewen min (sic), 111,2490 Adjeu, adjeu, wy scheyden, II, 1657;

III, 2680

Adonai, genadigh Heere, III, 2546 Adoro te devote, l, 621; III, 1977 Aen d'oever van een snelle vliet, I, 279: III, 2730

Aen een vrou heb ick minen sin gheleyt, I, 460

Aen gheender linden daer staet een dal.

I, 182, 187 A(e)n Godt alleen haer trouwe geven, III, 1940

Aenhoerd (Aenhoort), ick sal lieghinnen,

111, 2303, 2521 Aenhoort alle mijn geclacli, ghi ruyter-

kens, I, 404 Aenhoort dit lied zeer kragtig (Frederic

van Genua), I, 65 Aenhoort dit lied zeer kragtig (Van de

vier koopmans), I, 271; II, 1807 Aenhoort doch mijn geclach, ghi hertekens, 1, 404

Aenhoort doch mijn geclach, o ghy fleur. I, 404

Aenhoort doch mijn gheclach, ghi roninc,

I, 404

Aenhoort een lied ghy Christenschaer,

II, 1724

Aenhoort een liedt ghy Adams zaet, II, 1026

Aenhoort en spoort, lief schoone, 1, 496 Aenhoort ghy Nederlanden, II, 1654 Aenhoort God hemelsche Vader. I, 687 Aenhoort God-minnende zielen t'saemen, II, 1507

Aenhoort mijn broeders te samen, II, 1655 Aenhoort mijn lief, mijn vriendinne reyn, II, 1605 -

Aenhoort toch mijn geclach, ghi ruyters. I, 404

Aenhoort toch mijn geclach, o Heer, I, 405 Aenhoort wat ick u singhe, 1,153; II, 1655

Aenhoort zonder vermvden, l, r>o, zoi;

III, 2396, 2730 Aenmerct doch myn geclach, ghi ruyters

fraey van sinnen, I, 403 — 5 Aenmerkt hier een uytleg, II, 1112 Aensiet dit lyden aen, I, 13 Aensiet hoe Iesus schreyt, III, 2014 Aensiet hoe lustelijc is ons die meye

ontdaen, III, 2177 Aensiet, mijn Godt, mijn hert, I, 314 Aensiet u dienaers staet, I, 496 Aensiet waer Jesus leyt, III, 2015 Ag, zie ook Ach, Och Ag'! Hemel hoort mijn klagen. I, 843 Ag Marfus (Morpheus) wil dog neder

daalen, III, 1940 Ag! met een felle smert, I, 666 Agnes getrouwe maagt, II, 1112 Agneta, dat edel kynt, JJI, 2543 Agter de (desi meijers huyzeken staet

eenen boom, II, 1427, 1453 Ah ! c'esttoi, Pierrot monpoulet, II, 1757 Ah! Ie cruchon, III, 2673