Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O hoog-beroerade maagd verheven, III, 1940

O hoogh beroemde Nederlanden, II, 1614 O Jannetje, mijn soete beek, II, 1786 O Jesu bloem van Nazareth, I, 96 O Iesu Davids soon, I, 497 O Jesu, eeuwig licht, II, 1117 O Iesus bant, o viericli brant // hoe vast,

I. xii, 463; III, 2222, 2746

O Iesus bant. o vierich brant, u heeft

een suver maecht, I, 463; III, 2223 (I Jesus bant. o vurich brant, hoe heeft

u minne, III, 2218 O Jesus dulcis metnoria, III, 2251 O Jesus maeckt my reyn, II, 1112 O Jesus schoon der niaechden kroon,

II. 985

O Jesus, soete aendachticheit, 111,2025,

2248, 2746 O Iesu soet, verleent mi doch confoort.

III. 2316

O Jesu, weest gegroet, II, 1115 O Jesu, zijt gegroet, I, 163 O Ihesus bant, o vuerich brant, och

waerstu in mijn, III, 2220 O Ihesu Heer. verlicht myn sinnen, III, 2541

O Judith. aldersterckste vrouw, III, 2644

O Iuno, liemelsche Goddinne, I, 453 O Kersnacht, die door heldre straalen, III, 1938

O Kersnacht! een der langste nagten,

III, 1936, 1940 O Kersnacht, schooner dan de daeghen,

II, 1576; III, 1931 —33, 1937 O Kevelaer gy schoone stad, III. 2644 O kint, sei si, i an seven jaer, I, 148 O korentje van zeven jaer, I, 148; II, 943

O lacen, hoe macht wezen, dat ic so

truerich ben? I, 285, 289 O lacy, ic mach wel clagen. II, 1575

O la folie entreprise du 1'rince de Condé,

II, 1637

O lector lectorum, die mihi, III, 2661 O lieve Heer, danc, lof ende eer, I, 463 ;

III, 2223

O lustelike mey, ghi zijt nu in saieoene,

I, 470

O lustelijcke mey, hoe schoon staet ghy

ontloken, I, 471 O maeght ick heb u nu zoo langen tydt gevreyt, I, 315; II, 1519; III, 2731 O Magdalena, droogt af uwe traenen, III, 2602

O maghet-schoon, myn lief bemint, II, 1605

O Martha, seer heb dy den Heer bemint, III. 2196 Om dat ick heb ghepresen. I, 611 Om den geest wat te vermaken, I, 664 O Medenblick! voormaels gebouwt, III, 1905

O mensch die graag ter gastmaal zijt,

II, 1670

0 menschen, gewaerdigt uw oogen te

slaen, III, 1917 O menschen hoe zijt ghy van herten dus

wilt, II, 1750 O menschen looft doch Godts weldaden, I, 570

O menschen. wacht u voor 't gebrcck, III, 2529

O mensch, vernieuwt in 't nieuwe iaer,

III, 1905

O mey God danck, III. 2682 0 mijn Agnietje. I, 502 O myn Engeleyn, ó myn Teubeleyn, II, 1302

OmiieK nu laet ons (lode loven. III, 2118-20

0 moeder, my pietjen es (is) duud, II. 1406

Om te versinnen. II. 1153 O Milnnich, wilstt du tanza, II, 1197

Sluiten