Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgnummer.

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

65

PRIJZEN.

Openen van een abces in de mondholte

en dergelijke eenvoudige operatiën in ^

den mond • • • • • • • * * * * o

Groote bloedige operatie in den mond. . » toi j tv.

Amputatie der tong »^ö'

Opening van het strottenhoofd of de

trachea " g'

Empyeem-operatie door insnijding ... » "•

Empyeem-operatie door insnijding, gepaard

aan ribresectie • »

Inbrengen van maag- of slokdarmsonde,

met of zonder uitspoelen der maag . . » !• Kunstbewerkingen aan de inwendige orga-

nen der buikholte „ 25.-tot „ 50.-

Reponeeren eener bewegelijke breuk en aanleggen van een breukband . ... »

Tasis eener ingeklemde breuk »

Herniotomie » 9r,_~

„ , gevolgd door radicaal operatie, » /dRadicaal-operatie eener niet-beKlemde

breuk • " '

Inbrengen van bougie's of catheters in urethra en blaas met of zonder inspuiten of uitspoelen der blaas ....... » ^•5Utot »

Cvstoscopie als zelfstandige kunstbewerking. » <>•—

Eenzijdige castratie »

Dubbelzijdige castratie

Amputatio penis • • • »AU>

Gescheurde wonden aan de uitwendige

vrouwelijke gjeslachtsdeelen (taiuponee- .

ren, heetten, enz.) » 1 - tot » 10"

Hulp bij ontijdige of vroegtijdige bevalling, na of door uitwendig geweld out-

staan "

Ileponeeren van een na uitwendig geweld omgekantelde of uitgezakte baarmoeder, zoo noodig met aanleggen van een pes- OKn. . sarium ö-

III. VERRICHTINGEN VAN OOGHEELKUNDIGEN AARD.

! Onderzoek van het gezichtsvermogen en het kleurenzien (met voorsehrijving van bril enz.) 2-50

Sluiten