Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(enkelvoudig , samengesteld of gemengd astigmatisme), indien de gezichte scherpte zonder aanwending van glazen gelijk is aan eene van de in n°. 158 aangegeven waarden.

198 Blijvende verlamming der accommodatie van beide oogen.

HalB.

199 Slepende ontsteking van halswervels of van hunne gewrichten.

200 Vergroeiing van halswervels. , . . ,,

201. Belangrijk verdraaide of scheeve stand van het hoorn. <>02 Onwillekeurige bewegingen van het hoofd.

M s^KS <i« w »<°™

bemoeilijkt wordt.

°05 Fistel van het strottenhoofd of van de lucntpijp.

Öofi Hardnekkige ontsteking van het keelslijmvlies.

207 Belangrijke vergrooting en verharding der amandelen.

208 Belangrijke misvorming van het strotklopje.

909 Slepende ontsteking van het strottenhoofd.

210 Blijvende heeschheid, stemmeloosheid of te zwakke stem.

211 Slepende ontsteking van den slokdarm.

212 Organische vernauwing van den slokdarm. ..

213 1 Plaatselijke verwijding van den slokdarm met stoornis in de spijsver¬

tering of met algemeene lichaamsvermagering.

214 Slokdarmfistel.

Borst.

215 Buitengewone ontwikkeling der borstklier.

216 Aangeboren splijting van het borstbeen.

217 I Belangrijke misvorming der borstkas.

218 ! Onvoldoend ontwikkelde borstkas.

219 | Belangrijke misvorming van het sleutelbeen.

2°0 Slepende ontsteking van de luchtpijptakken.

221 Plaatselijke verwijding van de luchtpijptakken (bronchiectasis).

222 Slepende longontsteking.

223 Slepende borstvliesontsteking.

924 Emphyseem der longen in belangrijken graad.

2->ö Belangrijke vergroeiing van het borstvlies van long en ribben.

226 Telkens terugkeerende asthmatische aanvallen.

227 Telkens terugkeerende bloedspuwing.

228 Fistel van de borstholte.

229 Longbreuk (pneumocele).

230 Belangrijke verplaatsing van het hart.

931 Slepende ontsteking van het hart of van zi)n vliezen.

239 Klepvliesgebreken van het hart of van de groote vaten.

933 Belangrijke vergrooting, verwijding of vetontaarding van het hart.

234 Hartvang (angina pectoris). ... „„„j

235 Ziekelijk gewijzigde hartswerking in belangrijken graad.

Buik- en bekkenstreek.

236 Belangrijke spijsverteringsstoornissen.

237 Slepende ontsteking van het maagshjmvlies.

238 Belangrijke verwijding van de maag.

239 Slepende maagzweer.

240 Verzakking der buiksingewanden (enteropiosis)

241 Slepende ontsteking van het darmslijmvlies.

242 I Slepende darmzweer.

Sluiten