Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< t—i »—<

Aan of ten behoeve van den jongeling die, tijdens zijne aanneming ter verdere opleiding tot officier van gezondheid, laatstelijk heeft voldaan aan:

Nadat bij het Departement zijn ontvangen de stukken vermeld in art. 3, | 4.

I. het eindexamen van een gymnasium of eener hoogere burgerschool, of het examen A, bedoeld

in art. 1, % 1, sub a ƒ 400

II. het examen, omschreven in ] de eerste alinea der derde paragraaf van art. 2 van het Koninklijk be sluit van 27 April 1877, (S. 87) of wel het eerste natuurkundig examen 1200

III. het candidaatsexamen in de medicijnen of wel het tweede natuurkundig examen. , 1600

IV. het doctoraal examen in de ■tl medicijnen of we! het theoretisch 1

geneeskundig examen 2000

Nadat bij het Departement is ontvangen het bewijs, dat de student heeft voldaan:

aan het examen aan het aan het

omschreven in de candidaats- doctoraal-

lBte alinea g 6 examen in de examen in de

van art. 2 van het medicijnen medicijnen

Koninklijk besluit 0f we[ het of wel aan het

27 April _ 187/ twee(U theoretiseh

(S. 87) of wel het natuurkundig geneeskundig

eerste natuurkundig examen. examen, examen.

aan het eerste gedeelte van het practisch artsexamen.

ƒ 1200 ƒ 1800 ƒ 1800 ƒ 1000

I

— . 2000 „ 2000 . 1000 |

_ — „ 2500 . 2500

_ _ - „ 2500

Hetgeen aan collegegelden, premiën, toelagen en eventueel ook aan buitengewone Na de beëediging als officier tegemoetkomingen te zamen, in het geheel van gezondheid, minder i9 betaald dan ƒ 8000.

§ 2. Worden premiën alleen genoten, dan worden die betaald als volgt:

Sluiten