Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a. de onderkaak ƒ 2.50

b. den boven- en voorarm, het onderbeen, het

voet en handgewricht „ 5.— tot ƒ 7.50

c. het bovenbeen 5.— tot „ 10.—

d. een of meer vingers of teenen 2.—

e. de wervelkolom . 5.— tot » 10.—

N.B. Voor het reponeeren en verbinden van

verouderde ontwrichtingen worden de bedragen verdubbeld.

36 ; Zetten en eerste verbandleggen bij beenbreuken van :

a. één of meer vingers of teenen . 2.50 tot , 5.—

b. sleutelbeen, één of meer ribben 2.50

e. onderkaaksbeen of schouderblad . 3.—

d. bekkenbeen, beenderen van hand- of voetwortel , van middenhand of middenvoet . 5.— tot „ 10.—

e. bovenarm, voorarm of onderbeen . 7.50

ƒ. dijbeen, hals van het dijbeen 7.50 tot . 15.—

g. knieschijf. , 5.—

h. knieschijf naad . 10.—

i. gewrichts-fractuur (beennaad) „15— tot .20.—

j. fractuur van de wervelkolom.... ... „ 10.— tot . 20.—

N.B. Voor het zetten en verbinden van gebroken beenderen met doorboring van de

weeke deelen kan het bedrag eene verhooging ondergaan

37 Verwijderen van een geheel of nog gedeeltelijk vast¬

zittenden nagel » 1 • — tot . 2 —

38 | Arnputeeren en exarticuleeren van ledematen, als:

a. een of meer vingers of teenen of deelen daarvan. . 5-—

b. voet of hand, geheel of ten deele 10.—

c. onderarm of onderbeen » 15-—

d. bovenarm 20.—

«. dijbeen » 25.—

39 Het maken van een gipsnegatief voor prothese en

orthopaedische apparaten : > 2.50 tot , 5.—

40 Resectie van gewrichten ( • 2.50 tot , 25.—

41 Resectie eener rib • 10.—

42 Openen der schedelholte .25.—

43 Gewelddadig strekken bij verkromming van een der

ledematen of het opnieuw breken eener Biecht geheelde beenbreuk, met verband .15.— tot .20.—

44 Openen van een gewricht om een vreemd lichaam

te verwijderen » 20.—

45 Openbeitelen van een der beenderen 5.— tot , 20.—

46 Osteotomie » 10-— tot » 25.—

47 Plastische kunstbewerking der weeke deelen ■ 5.— tot „ 15.—

48 Trekken van tand, kies of wortel:

a. ten huize van den deskundige 1-—

b. ter plaatse waar de getrotfene zich bevindt. . 1-50 N.B. Moeten in dezelfde zitting meerdere tanden,

kiezen of wortels worden verwijderd , dan worlt voor de tweede en de volgende telkens de helft vergoed.

49 Openen van een absces in de mondholte en dergelijke

eenvoudige operatiën in den mond . 1.—

50 1 Groote bloedige operatie in den mond 10.— tot „ 20.—

51 | Amputatie der tong . 25,—

Sluiten