Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD VAN SUPPLEMENT VII

Blz.

Buitenlandsche getuigschriften en diploma's voor geneeskundigen 3

Aanstelling van vroedvrouwen 5

Militaire Geneeskundige Dienst.

Honorarium van burgerlijke geneeskundigen bij den Militieraad 7

Reglement voor geneeskundig onderzoek g

Bijzondere bepaling der gezichtsscherpte enz 40

Toelating van artsen als officier van gezondheid hier te lande 41

dito voor de koloniën 4,

dito voor de zeemacht ^

Reglement voor toelating van studenten in de geneeskunde ter opleiding

van officier van gezondheid bij de Zeemacht 44

Ongevallenwet.

Aanwijzing van het ambtsgebied der controleerend geneeskundigen ,54

Voorwaarden voor geneeskundigen, verbonden aan de Rijksverzekeringsbank 50

Ta"ef 59

Caissonarbeid.

Wet ter beveiliging der arbeiders

Algemeene maatregelen gg

Krankzinnigenwet.

Wijziging 70

Gezinsverpleging van krankzinnigen 71

Epidemiewet.

Wettige afschriften van vaccinatiebewijzen 73

Maatregelen bij Pest ^g

Meningitis cerebrospinalis

Onderzoek van melk op tuberkelbacillen 79

Beschikbare ziekenbarakken 80

Vereeniging tot hulp voor lupuslijders go

Naschrift. gg

Inhoudsopgaaf g^

Sluiten