Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sorie EEN BOEK.

No. 1. Canter (Bernard) Twpp weken Bedelaar. .Se druk met 2 portretten. 192 bladz. f 0,35, geb. f 0,55.

No. 2. C'oenen (Fransj De Zomergenoegens van de Familie Kramp. 100 blz. Prijs f 0,25, geb. f 0,45.

No. 3. Krusse (M. J.) In de Nacht buurt. 160 bladz. f 0,35, geb, f 0,55.

No. 4. Hartog (Henri) lu d'r nieuwe woning. Realistische no veile. Met 1 portret 12n bladz. Prijs f 0,30, geb. f 0,50.

No. 5. Lapldnth-Swarth (Hélène) Louise. Ken novelle 88 bladz. Prijs f 0,25, geb. t' 0,45.

No. 6. Cneiidt (Richard de) I)e Primus. Humoristische Novelle. OH blauz. Prijs f 0,25, geb. f 0,45.

No. 7. Lennhanl (Frits) Zwervelingen. 100 bladz. Prijs f 0,25, geb. f 0,45.

No. 8. Klaver (Lute) De Vrachtrijder van Warmelo. Prijs f0,35, geb. f 0,55.

No. 0. Speenhoff (J. H.) Avontuurtjes. 120 bladz.Prijs f 0,35, geb. f 0.55.

No. 10. Cneudt (Richard de) De Secretaris der Dekenij. 164 bladz. Prijs I 0,35, geb. f 0,55.

No. ll.Loghem (Mr. M.G. L.van)Proefkonijntjes.Uiteen meisjesdagboek. 136 bladz. Prijs f 0,35 Geb. f 0,55.

No. 12. Brnsse (M. J.) Achter de Coulissen. Prijs f 0,35 geb. f 0,55.

No. 13. Speenhoff (J. H.) Filiphina's Wonderliefde. Met 30 teekeningen van den schrijver. Prijs f 0,35 geb. f 0,55.

No. ]4. Houitier Hakker (Ina) Een dorre plant, i'rijs f 0,35 geb. f 0,55.

Briisse's Reisgidsen.

No. 1. Llssa (G. van) Twee weke?* te Berlijn. Geïllustreerde Gids voor Berlijn met een kaart en een spoorwegkaartje. Prijs f 0,50.

No. 2. Brnsse (M. J.) De Harz. Ken Harzreis «loor M. J. Brusse. Geïllustreerde gids voor den Harz met een uitslaande kaart. Prijs f 0,50.;

No. 3. Dekking (Henri) Van de Rotte tot de Schelde. Dwaaltochten ovei <lt Zuid-Hollaiidsche en Zeeu**che eilanden. Met 30 teekeningen vanJ.B. Heukeloni. i'rijs. I' 0,50.

Verzen.

Adauia van Scheltema (C. S.) Kenzame Liedjes. 2e druk. Prijs f 0,60, geb. i 1,10.

Adania van Scheltema (C. S.) Zwerversverzen. 2e druk. I'rijs

f 0,60, geb. t' 1,10.

Adama van Scheltema [i\ S.) Van Zon en Zomer. 2e druk.

Prijs f 0,60, geb. 1' 1,10. 2e druk.

Adama van Scheltema (<'. S.) Uit den Dool. Prijs f 1,90 geb. f2,40.

Adania van Scheltema ((.'. H.) Ken weg van Verzen. Prijs f 1,90, gel;, f 2,40.

Adama van Scheltema (C. S.) Levende Steden: 1. Londen. 2. Dus-

seldorp. 3. Amsterdam. Prijs f' 1,26.

Houtens (P. C.) Het Treurspel van Agameninoon. Naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsrhe verzen overgezet. Met aan teekeningen. Prijs f 2,50.

Collem (A. van) Van Stad en Land. Prijs f 0,90, geb. f 1,40. Kelen (Jan) Lentelinde. Het Lied van een jonge Liefde. Prijs f 1,50.

Inlees (Theod.) Recitatieven. Prijs f 2,50, geb. f3,50.

Martin (Hans, Bekentenissen. Prijs f 0,90, geb. f 1,40. Knkele I exemplaren op geschept iioil. papier k f 5,—

Schutter (Lodewijk de) Verzen f 1,—

Slielley (Percy Bysshe) Alastor of de Geest der Kenzaamheid. In Nederlandsche Verzen overgebr«eht door Dr. K. H. de Raaf. Met portret van Slielley. Voorrede door Willem Kloos. Prijs f 0,90. i Gebonden in leder f 1,50.

Liedjes, Wgzen en Prentjes.

Speenhoff (J. H.) Ie, 2e, 3e, 4e en 5e Bundel. Prijs p. bundel f 0,50, geb. f0,75.

5 Bundels in éen band f 2,90.

Sluiten