Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boeken voor Jongens en Meisjes.

Aliliing van HmitvpnliiKP (Mevr. N.) Lente, Zomer. Herfst en Winter. Ken sprookje met rijke illustraties van T'. ('ornelis (Je Moor. Ken I.uxe boek voor jonpe kinderen op zwaar geschept Hollandsch papier. I'rijs f 2,50, geb. f 3,50.

Brusse (M. J.) Een Dierenkolonie in een (Jroote stad. Derde druk. Voor de schooljeugd bewerkt door W. M. van Dijk. Met 25 illustraties van \V. F. A. I. Vaarzon Morel. Compleet in 2 deelt jes. I'rijs t' 0,60.

(ioïh-Kaulliach (Anna van) Hektor. De Geschiedenis van een hond. Kraai geïllustreerd door J. 15. Heukelom. I'rijs f 0,90, «eb. f 1,25.

Kunst, Wetenschap,

Onderwijs en Opvoeding.

Kunst.

Ariama van Scheltema (C. S.) De Grond slagen eener nieuwe Poëzie. Proeve van een maatschappelijke kunstleer tegenover het naturalisme en anarchisme, de tachtigers en hunne decadenten. Prijs f3,90; in halfleder gebonden f 5,—.

Berlage (H. P.) Grundlagen und Entwickelung der Architektur. Vier Vortrage gehalten im Kunstgewerbe Museum zu Zürich von H. P. Berlage. Mit 1VJ Abbildungen f 2,25, geb. f 2,90.

Berlage (H. P.) Over Stijl in Bouw- en Meubelkunst. Met 51 teekeningen van den schrijver. Tweede verbeterde druk. I'rijs f 2,60, geb. 3,25.

Hartog (Henri) Een Eigenwijs Schrijfster. (Anna de Savornin Lohman). Prijs f 0,25.

Haverman (H. J.) Portret van Dr. A. Kuyper, Prijs f 3—.

Hutschenrayter (Wouter.) Wolfgang Amadeus Mozart. Met een portret. Omslag en bandversiering van Frans Hutschenruyter. Prijs f 0,50, geb. f 0,90.

Jacohsen (Dr. R.) rarel van Mander. (1548—1606). Dichter en prozaschrijver. Prijs f 3,90, geb. f 4,90.

Kloot Mefylinrg (Herman van der) Tachtig Schetsen van Boerenhuizen in Nederland. Met verklarenden tekst in vier talen. Met een voorred»' van Prof. Henri Evers. Prijs f2,90, geb. f3,50.

Knuttel (I)r. J. A. N.) Het geestelijk Lied in de Nederlanden voor de Kerkhervorming. Prijs f 4,IK), geb. f 5,75.

Meeste: (Johan de) De Menschenliefde in de werken van Zola. Met portret door Steinlen. Prijs f 0,50.

Jlorris (William) Kunst en Maatschappij. Gewone Editie. Prijs f 2,60, geb. f 3,25. Luxe editie in percament f 12,50.

Porties (Dr. H.) Over van Alphen's Kindergedichtjes. Bijdrage tot de kennis van de opvoeding hier te lande in de achttiende eeuw. Met een portret en 32 illustraties. Prijs f 3,90, in linnen gebonden f 4,90.

Prinsen JLzn. (Dr. J.) Multatuli en de Romantiek.Prijs f 1,25, geb. f 1,90.

Roland Holst (R. N.) Vijftien afbeeldingen in boekdruk van «ie Wandschilderingen door R. N. Roland Holst in het gebouw van den Algemeenen Nederlandschen Diainantbewerkersbond te Amsterdam. Met enkele opmerkingen over en korte verklaringen van de muurschilderingen. Prijs f 0,35.

Roland Holst (R. N.) Vijftien fotografieën naar de wandschilderingen van R. N. Roland Holst in het gebouw van den Algemeenen Nederlandschen Diainantbewerkersbond te Amsterdam. In halflederen portefeuille, met gouden stempel van C. J. Mensing. Prijs f 60,—.

Ros (J. D.) Het ontwerpen van Vlakornament. Met een voorrede van H. J. de Groot. Met ruim 300 illustraties waarvan 8 in kleuren. Prijs f 3,—, geb f 3,75 of in 6 stukken compleet k f 0,50.

Hygiëne, geneeskunde, sociale en wetenschappelijke onderwerpen.

Dalsum (H. A. van) Toestand op het Kroondomein. Prijs f 0,25.

Dlopter Het Staatstoezicht op de Volksgezondheid. Prijs f 0,30.

Dlopter (A. Keppler. c.-i.) Het Staatstoezicht op de Volksgezondheid II. Prijs f 0,50.

Sluiten