Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar 't mooiste wat ze droomen Was nu in „den Doel"*) gekomen;. Papuss f) in zijn glazen flessie Gaf de heclc troep een lessie. Vegetariërs zijn knullen Bij wat hij zou gaan vervullen; Vegetariërs zijn bluffers,

Uitgeholde jongejuffers;

Want hij liet hun allen weten Dat hij niets meer op zou eten.

Heel de stad is toen verschrokken. Papuss maakt de lui mesjokke.

Refrew.

Want 't is zoo deftig, enz.

.Hij zou vele, lange dagen Dorst en honger gaan verdragen; Om den indruk te vergrooten Werd hij in een flesch gesloten.

•) Is eeo Vereenigiog te Rotterdam, f) Papuss was eco hongerlijder voor njo brood.

Sluiten